Ewidencja wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i innych

W zależności od potrzeb prowadź nawet bardzo rozbudowaną ewidencję oraz naliczaj amortyzację w wielu wymiarach i na wielu poziomach. Sprostaj wymaganiom wielu grup odbiorców jednocześnie (rachunkowość, podatki, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rozliczanie kosztów, projekty strukturalne/ UE, kontroling, techniczne, inne indywidualne potrzeby).

Z programem Ewidencja Majątku sprostasz nawet najbardziej rozbudowanym potrzebom. Oczywiście możesz wybrać tylko te funkcje, które są istotne dla Twojej firmy.

Jak pomaga w tym program?

  • prowadzenie równocześnie wielu kartotek składników majątku (możliwość dowolnego ich definiowania),
  • ewidencja wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, niskocennych składników majątku i innych
  • przynależność klasyfikacyjna KŚT wraz z kilkoma poziomami dodatkowej analityki np. rodzaje, typy składników (wszystko w definiowanych słownikach),
  • równoczesne stosowanie wielu stawek i metod amortyzacji środków trwałych,
  • dowolna ilość równoczesnych, definiowanych typów amortyzacji (np. bilansowa, podatkowa, techniczna, MSR itp.) wraz z możliwością i porównywania oraz obsługą KUP/NKUP,
  • możliwość powiązania oraz śledzenia rozliczeń poszczególnych składników majątku (nakłady, amortyzacja, umorzenie)
  • dowolna ilość definiowanych grup klasyfikatorów, w ramach których jest prowadzona ewidencja (np. miejsca powstawania kosztów, projekty, źródła finansowania, zlecenia, itp.),
  • analizy i raporty obsługujące wszystkie poziomy,
  • algorytmy dbające o odpowiednie traktowanie zaokrągleń,
  • ewidencja wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych, w tym wsparcie dla rachunkowości komponentów (MSR 16),

Polecane artykuły przez ekspertów: