Integracja i technologia - Ewidencja Majątku Mercomp

Integracja i technologia

Zintegruj program do inwentaryzacji i ewidencji z istniejącą infrastrukturą. Zakres integracji jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Do stworzenia programu zostały wykorzystane najnowsze narzędzia. Dzięki temu uzyskaliśmy stabilność oraz elastyczność rozbudowy. Nasz system jest dynamicznie rozwijany, wprowadzamy nowe funkcjonalności i stale udoskonalamy istniejące.

 

System Ewidencja Majątku posiada szerokie możliwości w zakresie ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i zarządzania majątkiem. Umożliwia zamodelowanie w nim w zasadzie dowolnych potrzeb.

Integracja

 • możliwość współpracy z systemami finansowo-księgowymi / ERP,
 • import z MS Excel wszystkich typów zdarzeń,
 • eksport do MS Excel i innych popularnych formatów,
 • import / eksport CSV,
 • możliwość automatyzacji przez harmonogram generowania i obsługi plików na potrzeby integracji (np. na potrzeby nocnej synchronizacji z SAP),
 • powiadomienia i alerty wysyłane na email i/lub MS Teams,
 • REST API,
 • możliwość automatyzacji poprzez integrację z platformami jak MS PowerAutomate czy Zapier,
 • interfejs w języku polskim i angielskim

Technologie

 • system składający się z aplikacji dla platform Windows, Web oraz Mobile (Android, iOS),
 • integracja z ActiveDirectory (autoryzacja, użytkownicy, pracownicy),
 • baza danych MS SQL Server, .NET Framework 4.8,
 • obsługa wielu scenariuszy wdrożeniowych,
 • możliwość realizacji indywidualnych dostosowań.

Wprocesie rozbudowywania programu do inwentaryzacji i ewidencji oraz jego wdrażania wykorzystujemy dodatkowe technologie:

 • wirtualizacji serwerów i stacji roboczych,
 • zdalnych aplikacji (RemoteApp),
 • zdalnego dostępu,
 • programowania urządzeń mobilnych (kolektory danych, tablety),
 • programowania aplikacji web,
 • sztucznej inteligencji (patrz Asystent Mercomp AI),
 • administracji serwerów.