Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 pozycja 883. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.


Mercomp Sp. z o.o.

ul. Św. Bonifacego 92 lok. 35, 02-940 Warszawa

NIP 522-000-30-78

+48 22 858 04 42

Zacznij oszczędzać już teraz