Skuteczne wsparcie w codziennym zarządzaniu majątkiem

Wsparcie w zarządzaniu majątkiem

Istotnie uprość sobie zarządzanie majątkiem firmowym na wielu różnych polach. Posiądź pełną i uporządkowaną wiedzę o majątku i jego kondycji. Osiągnij cele w postaci usprawnienia procesu zarządzania oraz wymiernych oszczędności finansowych.

Jak pomaga tu system?

Przykład ewidencji

ROZBUDOWANA EWIDENCJA

 • funkcjonalności wspierające różne obszary zarządzania majątkiem
 • możliwość przechowywania dowolnych załączników (np. instrukcje obsługi, zdjęcia, skany).
 • bieżące informacje dotyczące Państwa majątku znajdują się w jednym systemie
 • na bieżąco dostępne są dane odnośnie kondycji poszczególnych urządzeń, planowanych działań czy ważnych terminów (np. badań okresowych czy ważności certyfikatów)
Kod Kreskowy I

DODATKOWE ZASTOSOWANIA DLA KODÓW KRESKOWYCH

 • wykorzystanie kodów kreskowych i czytników nie tylko podczas inwentaryzacji środków trwałych (np. dokumenty, wydruki, tabliczki na pokojach)
 • dodatkowe funkcjonalności kolektorów, np. przesuwanie składników między zestawami
Oświadczenie pracownika

LOKALIZACJE, UŻYTKOWNICY I OSOBY MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNE

 • określenie/śledzenie miejsca użytkowania i użytkownika oraz innych niezbędnych elementów charakterystyki,
 • możliwość rozliczania osób odpowiedzialnych materialnie/ użytkowników, możliwość generowania np. dokumentów przekazania sprzętu,
Licencja na oprogramowanie

LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE

Rozbudowana obsługa licencji na oprogramowanie oraz sprzętu komputerowego:
 • prowadzenie ewidencji licencji i przypisywanie ich do poszczególnych komputerów,
 • możliwość m.in. śledzenia stopnia wykorzystania dostępnych licencji, dostępność do informacji kto z czego korzysta (komputer, użytkownik),
 • wsparcie procesu migracji sprzętu i oprogramowania poprzez dostęp do szerokiego zakresu danych wraz z możliwością ich odpowiedniego zestawiania,
Przykład zapisu eklploatacji

EKSPLOATACJA I EWIDENCJA ZDARZEŃ

Ewidencja i obsługa zdarzeń zdarzeń eksploatacyjnych m.in. w obszarach:
 • gwarancji i ubezpieczeń (np. terminy, zasady, warunki, koszty)
 • przeglądów oraz serwisu (np. terminy, koszty)
 • kosztów eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych)
 • innych zdarzeń (np. przebiegi, mandaty)
 • dowolna możliwość definiowania zdarzeń eksploatacyjnych
 • możliwość przypisania osób odpowiedzialnych za dane zdarzenie wraz z mechanizmami ułatwiającymi szybkie odnalezienie zadań zapadalnych w najbliższej przyszłości
Raport

WSZYSTKO DOSTĘPNE W PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA SPOSÓB

 • Wszystko wsparte przez rozbudowany system analityczno-raportowy