Przejdź do treści

Komponenty systemu do ewidencji majątku

25 lipca 2016 Mercomp

System składa się z następujących elementów.

System składa się z następujących elementów.

 • Centralna baza danych (MS SQL)
 • Aplikacje:
  • Ewidencja Majątku Desktop – rozbudowany system o zaawansowanych możliwościach; technologia klient-serwer, baza danych MS SQL Server, aplikacja WPF .NET, integracja z Active Directory
  • Ewidencja Majątku Online – aplikacja web, inwentaryzacja oraz inne funkcjonalności rozszerzające system, pracuje na bazie danych Ewidencja Majątku Desktop, aplikacja ASP MVC .NET z interfejsem responsywnym, integracja z Active Directory, API
  • Ewidencja Majątku dla Android / iOS – aplikacja do inwentaryzacji online na urządzenia z systemem Android / iOS; współpracuje z  Ewidencja Majątku Online (API)
  • Ewidencja Majątku Offline dla Android – aplikacja do inwentaryzacji online na urządzenia z systemem Android; współpracuje z  Ewidencja Majątku Online (API)
 • Urządzenia i materiały:
  • Kolektory danych, mobilne skanery, smartfony.
  • Drukarki etykiet
  • Etykiety o wysokiej odporności.
 • Usługi: doradztwo, szkolenia, wdrożenie, serwis i prawo do aktualizacji.