Przejdź do treści

Automatyczne powiadomienia email i MS Teams

03 sierpnia 2022 Mercomp

Odkryj potęgę zautomatyzowanych powiadomień SQL w naszym najnowszym artykule. Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia email, MS Teams i inne, aby usprawnić zarządzanie zdarzeniami eksploatacyjnymi, przeglądami i terminami ubezpieczeń. Pozwól naszemu zaawansowanemu systemowi przyspieszyć Twoje operacje, oferując spersonalizowane powiadomienia, które pomagają utrzymać porządek w zadaniach i obowiązkach. Przekonaj się, jak możliwość umieszczania linków URL w powiadomieniach oraz zapisywania powiadomień w bazie danych, może uczynić Twoje zarządzanie jeszcze efektywniej.

Automatyzacja Powiadomień SQL: Jak Skonfigurować Powiadomienia Email, MS Teams i Inne

Nasz nowoczesny system pozwala na tworzenie niemal dowolnych definicji powiadomień, które są generowane bezpośrednio z niego. Możesz skonfigurować powiadomienia na wiele różnych zdarzeń.

Zdarzenia eksploatacyjne i Powiadomienia SQL

Na przykład, powiadomienia mogą dotyczyć zdarzeń eksploatacyjnych, które mają miejsce w określonym czasie, takich jak terminy przeglądów czy ubezpieczeń. Możliwość otrzymywania powiadomień o takich zdarzeniach jest niezwykle pomocna w utrzymaniu efektywnego zarządzania.

Zaawansowane reguły powiadomień

Zaawansowane reguły w naszym systemie pozwalają łatwo zdefiniować powiadomienia, które są automatycznie wysyłane do użytkowników określonych składników. Na przykład, system może automatycznie powiadomić użytkownika o upływającym terminie badania technicznego danego pojazdu, a także zbiorczo poinformować administratora floty. Ta funkcja jest niezwykle przydatna dla tych, którzy chcą zachować porządek w swoich zadaniach i obowiązkach.

Definiowanie Reguł Powiadomień

Możesz definiować reguły, które określają automatyczne wysyłanie powiadomień email do określonych osób, w tym użytkowników, lub na kanał w MS Teams. Powiadomienia te zawierają wyniki w postaci tabeli, którą można dowolnie zdefiniować na podstawie zapytania SQL. Dzięki temu, możesz dostosować powiadomienia do swoich potrzeb.

Linki URL w Powiadomieniach

System umożliwia umieszczanie w powiadomieniach również linków URL. Mogą one prowadzić bezpośrednio do zdarzeń eksploatacyjnych lub innych istotnych stron, dzięki czemu ułatwiają nawigację i dostęp do potrzebnych informacji.

Zapisywanie Powiadomień

Wysłane powiadomienia są również zapisywane w bazie danych. Dzięki temu, można je później wyświetlić w aplikacji webowej pod unikalnym adresem URL. Na przykład, powiadomienie na kanał MS Teams może zawierać link do wyników, co jest niezwykle wygodne dla użytkownik

Skrót informacji

  • Możliwość definiowania reguł określających wysyłanie automatycznych powiadomień email do określonych osób (w tym osób użytkujących) czy też na kanał w MS Teams.
  • Powiadomienie zawiera wyniki w postaci tabeli. Możliwość dowolnego jej zdefiniowania w oparciu o zapytanie SQL.
  • Możliwość umieszczania tam również adresów URL (np. prowadzących bezpośrednio do zdarzeń eksploatacyjnych).
  • Wysłane powiadomienia są zapisywane również w bazie danych. Dzięki temu jest możliwość ich późniejszego wyświetlenia w aplikacji webowej spod unikalnego adresu URL (np. powiadomienie na kanał MS Teams zawiera link do wyników).
  • System udostępnia zaawansowany edytor reguł z formatowaniem składni SQL.

Zobacz również:

Integracja z PowerAutomate i Zapier

Asystet Mercomp AI – pomocny chatbot

Automatyzacja procesów w działach finansowych i administracyjnych