Ewidencja wyposażenia online - Ewidencja majątku trwałego | ewidencjamajatku.pl

Ewidencja wyposażenia, środków trwałych, ewidencja online

W zależności od potrzeb prowadź nawet bardzo rozbudowaną ewidencję oraz naliczaj amortyzację w wielu wymiarach i na wielu poziomach. Sprostaj wymaganiom wielu grup odbiorców jednocześnie (rachunkowość, podatki, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rozliczanie kosztów, projekty strukturalne/ UE, kontroling, techniczne, inne indywidualne potrzeby).

Z programem Ewidencja Majątku sprostasz nawet najbardziej rozbudowanym potrzebom. Oczywiście możesz wybrać tylko te funkcje, które są istotne dla Twojej firmy. Ewidencja Majątku w wersji Online znacznie rozszerza możliwości całego systemu.

Interfejs programu jest dostępny w języku polskim i angielskim.

English version is available. Ready for international corporations.

ewidencja wyposażenia
program do ewidencji wyposażenia

Jak pomaga w tym program do ewidencji środków trwałych?

prowadzenie równocześnie wielu kartotek składników majątku (możliwość dowolnego ich definiowania),

ewidencja wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, nisko cennych składników majątku i innych przynależność klasyfikacyjna KŚT wraz z kilkoma poziomami dodatkowej analityki np. rodzaje, typy składników (wszystko w definiowanych słownikach) oraz środki trwałe ewidencja,

równoczesne stosowanie wielu stawek i metod amortyzacji środków trwałych,

dowolna ilość równoczesnych, definiowanych typów amortyzacji (np. bilansowa, podatkowa, techniczna, MSR itp.) wraz z możliwością i porównywania oraz obsługą KUP/NKUP,

możliwość powiązania oraz śledzenia rozliczeń poszczególnych składników majątku (nakłady, amortyzacja, umorzenie)

dowolna ilość definiowanych grup klasyfikatorów, w ramach których jest prowadzona ewidencja majątku trwałego (np. miejsca powstawania kosztów, projekty, źródła finansowania, zlecenia, itp.),

analizy i raporty obsługujące wszystkie poziomy,

algorytmy dbające o odpowiednie traktowanie zaokrągleń,

ewidencja wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych,

Wszystko to dostarcza program do ewidencji środków trwałych. Jeżeli masz pytania do naszej oferty skontaktuj się z nami, a z całą pewnością udzielimy potrzebnych informacji.

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia to wykaz składników majątku związanych z prowadzoną działalnością. Zalicza się do nich elementy, których wartość nabycia mieści się w przedziale od 1500 zł do 3500 zł – powyżej tej sumy mówi się już o środkach trwałych, które podlegają amortyzacji. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r.

 

Czytaj więcej

 

Aby mieć kontrolę nad stanem wyposażenia, konieczne jest wprowadzenie jednolitych standardów dotyczących prowadzenia dokumentacji. Inaczej może dojść do poważnych pomyłek, których konsekwencje będą ciągnęły się latami. Dublujące się oznaczenia, trudne znalezienie informacji, prowadzenie osobnych zestawień – to tylko niektóre elementy wprowadzające chaos i uniemożliwiające sprawne zarządzanie majątkiem. W takich warunkach trudno jest podjąć decyzje o zakupie i sprzedaży poszczególnych składników.

 

Ewidencja wyposażenia – Jeden program, wiele możliwości

 

Chcesz usystematyzować wszystkie dane i mieć kontrolę nad majątkiem firmy? Skorzystaj z naszego oprogramowania. System przeznaczony jest dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Wyróżnia się intuicyjną obsługą i łatwością nawigacji ewidencji wyposażenia. Wprowadzanie poszczególnych urządzeń do bazy danych nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. Program umożliwia kompleksową ocenę ewidencji wyposażenia. Dodatkowo, pozwala uniknąć wielu pomyłek, np. podczas zaszeregowywania składników. System pomaga również w utrzymaniu urządzeń w dobrym stanie technicznym – przypomina o terminach serwisowania i konserwacji. To wpływa na znacznie dłuższą eksploatację sprzętów.

 

Ewidencja wyposażenia – Łatwa obsługa, kompleksowe wsparcie

 

Jeśli zależy Ci na szybkiej ewidencji wyposażenia, nasz program sprawdzi się idealnie. Żeby dotrzeć do informacji, nie musisz przeszukiwać tony dokumentów z kilku ostatnich lat. Wystarczy, że poświęcisz tylko kilku minut. Dane zebrane są w jednym miejscu i można z nich korzystać równocześnie w wielu działach firmy. Takie rozwiązanie zapobiega dublowaniu się rekordów, skraca czas pracy, a jednocześnie umożliwia oszczędności. Wdrożenie programu nie trwa długo. Możesz liczyć na naszą pomoc przy integracji programu ewidencji wyposażenia. Wytłumaczymy ci również, jak korzystać z platformy. Program można obsługiwać z dowolnego miejsca. Baza danych dostępna jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

Jeśli czeka Cię ewidencja wyposażenia program, który oferujemy, z pewnością okaże się pomocny.  Chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat? Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Środki trwałe ewidencja

 

Obowiązek ewidencji nałożony jest na wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgę podatkową. Przychody i rozchody muszą być zapisywane w określony sposób, zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 2003 roku. Oznacza to, że dokument powinien zawierać konkretne informacje. Dotyczy to w taki sam sposób podmiotów gospodarczych, jak również ryczałtowców.

 

Choć konieczność spisu wynika z odgórnego nakazu, nie oznacza to, że nie wiąże się z pewnymi korzyściami. Ewidencja wyposażenia jest prawnym warunkiem odpisów amortyzacyjnych. Bez dowodu w takiej właśnie formie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja obejmuje wszelkie środki trwałe: nabyte, wytworzone, własnościowe lub będące współwłasnością, a także przedmioty o określonym terminie użytkowania. Mogą to być więc m.in. maszyny, budynki czy elementy wyposażenia biurowego.

 

Sama amortyzacja dzieli się na kilka kategorii:
– liniową,
– progresywną,
– degresywną,
– naturalną,
– szacunkową,
– grupową,
– dotyczącą marży przychodów.

 

Ewidencja majątku trwałego może więc zajmować sporo czasu. Zwłaszcza w momentach, w których przedsiębiorstwa modernizują się lub profil ich działalności opiera się na ciągłej rotacji środków. W takim przypadku niezbędny staje się specjalny system upraszczający ewidencję oraz minimalizujący ryzyko błędu. Jakiekolwiek uchybienia w prowadzonej księgowości mogą wyeliminować firmę z możliwości skorzystania z odpisu amortyzacyjnego.

 

Ewidencja online

 

Pomocny może okazać się specjalnie przygotowany do takiej pracy program. Nasz system pozwoli na efektywne zarządzanie czasem potrzebnym do sporządzenia dokumentacji, wprowadzanie w nich zmian w czasie rzeczywistym, prowadzenie akt dostosowanych do różnych form amortyzacji oraz pozostałe czynności istotne przy ewidencji majątku.

Ewidencja online – szczegółowy rejestr online zapobiega powtórnym zamówieniom posiadanego już sprzętu, trudności w znalezieniu odpowiednich informacji, dublowaniu oznaczeń czy nieprawidłowej komunikacji pomiędzy działami/komórkami firmy.

 

Wszystkie dane są zbierane w jednym miejscu, do którego dostęp mają upoważnione osoby. Zaletą tego rozwiązania jest także intuicyjna obsługa. Ewidencja online nie sprawi żadnego problemu przeszkolonym w tym celu użytkownikom.

 

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi jest tym, czym charakteryzuje się prawidłowo udokumentowana ewidencja wyposażenia. Program gromadzi więc podstawowe, wymagane dane, takie jak: liczba porządkowa, daty (nabycia lub użytkowania), informacje o dokumentach stanowiących świadectwo nabycia, stawka amortyzacyjna, kwoty odpisu, wartości początkowe.

 

Na dodatek system jest w pełni modyfikowalny. Co to oznacza w praktyce? Można poszerzyć jego możliwości o rozwiązania wymagane do prowadzenia firmy zgodnie z jej własną specyfiką. Pozwala także na integrację z różnymi działami przedsiębiorstwa, więc wszystkie informacje zbierane są w jednym miejscu. Dzięki temu unika się problemu dublowania czyjejś pracy oraz umożliwia się usystematyzowanie całej wiedzy o działalności firmy. Ewidencja majątku z użyciem naszego programu daje ponadto pełną kontrolę nad stanem wyposażenia. System ewidencji online na bieżąco przekazuje informacje o położeniu i stopniu zużycia środków, co stanowi podstawę do podjęcia decyzji o konserwacji lub serwisowaniu sprzętu.

 

Nasz program do ewidencji środków trwałych z pewnością ułatwi wszystkie działania związane z odpisami amortyzacyjnymi oraz równoległym, wielowątkowym prowadzeniem kartotek posiadanego majątku. Zachęcamy do zapoznania się z jego możliwościami także w innych kwestiach: inwentaryzacji, zarządzania, raportowania oraz integracji.

 

Ewidencja wyposażenia online – program do inwentaryzacji i zarządzania majątkiem

 

Czynności ewidencyjne wymagają skrupulatnego podejścia do każdego składnika majątku. Bez wdrożenia skutecznych procedur ewidencyjnych, nie da się uniknąć zamieszania związanego z zarządzaniem wyposażeniem i sprzętem w dużej firmie. Dzięki zastosowaniu programu do inwentaryzacji online przedsiębiorcy mają możliwość skrócenia nakładów czasowych i ograniczenia kosztów ewidencyjnych. Program do ewidencji majątku trwałego dokonuje wyczekiwanej automatyzacji procesów zarządzania aktywami, dostarczając kierownictwu wszelkich informacji o sposobie wykorzystania sprzętu przez pracowników, jego stanie technicznym i przydatności w realizacji założonych celów. Ewidencja wyposażenia nie musi pozostawać żmudnym postępowaniem, które nie daje spodziewanych rezultatów. Pakiet oprogramowania Ewidencja Majątku zmienia reguły gry, czyniąc inwentaryzację majątku trwałego procesem szybkim i dokładnym, dającym pełny obraz o liczbie i stanie aktywów w firmie.

 

Ewidencja majątku trwałego – w czym może pomóc specjalistyczne oprogramowanie?

 

Gdy w grę wchodzi kompleksowa ewidencja wyposażenia, program Ewidencja Majątku okazuje się precyzyjnym i łatwym w użyciu narzędziem do prowadzenia inwentaryzacji online. Wdrażając proponowane przez nas rozwiązanie, przedsiębiorca zyskuje dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji o aktywach firmowych, włączając w to ich lokalizację i intensywność użytkowania przez pracowników. Warto mieć świadomość, że ewidencja majątku trwałego nie jest wyłącznie ustawowym obowiązkiem właściciela firmy, lecz pełni funkcję skutecznego narzędzia do zarządzania firmowymi aktywami. Monitorowanie stanu technicznego wszystkich urządzeń i pilnowanie terminów przeglądów okresowych można przekazać do programu online, który pomoże zapanować nad rozbudowanym katalogiem aktywów.

 

Ewidencja online pozwala w czasie rzeczywistym monitorować środki trwałe. Ewidencja dostarczy informacji o wszelkich zmianach majątkowych i pomoże w obniżeniu kosztów eksploatacji. Program do ewidencji majątku umożliwia szybką identyfikację słabych punktów w korzystaniu z firmowych aktywów. Wdrożenie systemu informatycznego w dziedzinie ewidencjonowania aktywów to najlepsza metoda na rzecz kontroli i lepszej organizacji pracy w przedsiębiorstwie, którego sukces w dużej mierze zależy od efektywnego wykorzystywania zasobów.

 

Ewidencja wyposażenia program – jakie funkcje oferuje?

 

Proponowany przez nas program do ewidencji wyposażenia obfituje w specjalistyczne funkcje, które wyróżniają go od konkurencyjnych rozwiązań. Pakiet Ewidencja Majątku umożliwia dowolne definiowanie kartotek składników majątkowych i ich równoległe prowadzenie. Określenie przynależności klasyfikacyjnej zgodnie z KŚT i przypisanymi stawkami amortyzacyjnymi rozszerzyliśmy o kilka poziomów analitycznych. Uwzględniają one rozmaite typy i rodzaje wyposażenia lub wartości niematerialnych i prawnych, które wchodzą w skład firmowego majątku. Ewidencja środków trwałych w naszym programie realizowana jest w odniesieniu do wielu metod amortyzacji (bilansowej, podatkowej, technicznej, czy MSR).

 

Cechą charakterystyczną dla oferowanych tutaj rozwiązań pozostaje opcja integracji i monitorowania rozliczeń każdego składniku majątku z tytułu nakładów, amortyzacji i umorzeń. Program Ewidencja Majątku umożliwia ponadto tworzenie dowolnej ilości klasyfikatorów, dostarczających konkretnych informacji ewidencyjnych, takich jak miejsce powstawiania kosztów, czy źródła finansowania zakupu.

 

Nasz program do ewidencji środków trwałych to również kompleksowe narzędzie analityczne i raportujące, które generuje personalizowane zestawienia majątkowe na podstawie wprowadzonych danych.

 

Ewidencja online – dlaczego warto?

 

Ewidencjonowanie online z wykorzystaniem dedykowanego programu obniża koszty inwentaryzacji nawet o 85%. Ewidencja wyposażenia w programie gwarantuje niedoścignioną szczegółowość informacji i ich aktualizację w czasie rzeczywistym. Firmy korzystające z naszych rozwiązań zyskują pełny dostęp do uporządkowanego systemu informacji o stanie majątku, co przekłada się na efektywne zarządzanie aktywami. Proces inwentaryzacji środków trwałych osiąga nowy poziom efektywności i staje się integralnym elementem sukcesu biznesowego przedsiębiorstw z dowolnego branży.