Ewidencja wyposażenia online - Ewidencja majątku trwałego | ewidencjamajatku.pl

Ewidencja wyposażenia, środków trwałych, ewidencja online

W zależności od potrzeb prowadź nawet bardzo rozbudowaną ewidencję oraz naliczaj amortyzację w wielu wymiarach i na wielu poziomach. Sprostaj wymaganiom wielu grup odbiorców jednocześnie (rachunkowość, podatki, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rozliczanie kosztów, projekty strukturalne/ UE, kontroling, techniczne, inne indywidualne potrzeby).

Z programem Ewidencja Majątku sprostasz nawet najbardziej rozbudowanym potrzebom. Oczywiście możesz wybrać tylko te funkcje, które są istotne dla Twojej firmy. Ewidencja Majątku w wersji Online znacznie rozszerza możliwości całego systemu.

Interfejs programu jest dostępny w języku polskim i angielskim.

English version is available. Ready for international corporations.

ewidencja wyposażenia
program do ewidencji wyposażenia

Jak pomaga w tym program do ewidencji środków trwałych?

prowadzenie równocześnie wielu kartotek składników majątku (możliwość dowolnego ich definiowania),

ewidencja wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, nisko cennych składników majątku i innych przynależność klasyfikacyjna KŚT wraz z kilkoma poziomami dodatkowej analityki np. rodzaje, typy składników (wszystko w definiowanych słownikach) oraz środki trwałe ewidencja,

równoczesne stosowanie wielu stawek i metod amortyzacji środków trwałych,

dowolna ilość równoczesnych, definiowanych typów amortyzacji (np. bilansowa, podatkowa, techniczna, MSR itp.) wraz z możliwością i porównywania oraz obsługą KUP/NKUP,

możliwość powiązania oraz śledzenia rozliczeń poszczególnych składników majątku (nakłady, amortyzacja, umorzenie)

dowolna ilość definiowanych grup klasyfikatorów, w ramach których jest prowadzona ewidencja majątku trwałego (np. miejsca powstawania kosztów, projekty, źródła finansowania, zlecenia, itp.),

analizy i raporty obsługujące wszystkie poziomy,

algorytmy dbające o odpowiednie traktowanie zaokrągleń,

ewidencja wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych,

Wszystko to dostarcza program do ewidencji środków trwałych. Jeżeli masz pytania do naszej oferty skontaktuj się z nami, a z całą pewnością udzielimy potrzebnych informacji.

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia to wykaz składników majątku związanych z prowadzoną działalnością. Zalicza się do nich elementy, których wartość nabycia mieści się w przedziale od 1500 zł do 3500 zł – powyżej tej sumy mówi się już o środkach trwałych, które podlegają amortyzacji. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r.

 

Czytaj więcej