Skuteczne wsparcie w codziennym zarządzaniu majątkiem

Istotnie uprość sobie zarządzanie majątkiem firmowym na wielu różnych polach. Posiądź pełną i uporządkowaną wiedzę o majątku i jego kondycji. Osiągnij cele w postaci usprawnienia procesu zarządzania oraz wymiernych oszczędności finansowych.

Jak pomaga tu system?

ROZBUDOWANA EWIDENCJA

funkcjonalności wspierające różne obszary zarządzania majątkiem

możliwość przechowywania dowolnych załączników (np. instrukcje obsługi, zdjęcia, skany).

bieżące informacje dotyczące Państwa majątku znajdują się w jednym systemie

na bieżąco dostępne są dane odnośnie kondycji poszczególnych urządzeń, planowanych działań czy ważnych terminów (np. badań okresowych czy ważności certyfikatów)

rozbudowana ewidencja
kody kreskowe

DODATKOWE ZASTOSOWANIA DLA KODÓW KRESKOWYCH

wykorzystanie kodów kreskowych i czytników nie tylko podczas inwentaryzacji środków trwałych (np. dokumenty, wydruki, tabliczki na pokojach)

dodatkowe funkcjonalności kolektorów, np. przesuwanie składników między zestawami

LOKALIZACJE, UŻYTKOWNICY I OSOBY MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNE

określenie/śledzenie miejsca użytkowania i użytkownika oraz innych niezbędnych elementów charakterystyki,

możliwość rozliczania osób odpowiedzialnych materialnie/ użytkowników, możliwość generowania np. dokumentów przekazania sprzętu,

Lokalizacje
Licencje

LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE

Rozbudowana obsługa licencji na oprogramowanie oraz sprzętu komputerowego:

prowadzenie ewidencji licencji i przypisywanie ich do poszczególnych komputerów,

możliwość m.in. śledzenia stopnia wykorzystania dostępnych licencji, dostępność do informacji kto z czego korzysta (komputer, użytkownik),

wsparcie procesu migracji sprzętu i oprogramowania poprzez dostęp do szerokiego zakresu danych wraz z możliwością ich odpowiedniego zestawiania,

EKSPLOATACJA I EWIDENCJA ZDARZEŃ

gwarancji i ubezpieczeń (np. terminy, zasady, warunki, koszty)

przeglądów oraz serwisu (np. terminy, koszty)

kosztów eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych)

innych zdarzeń (np. przebiegi, mandaty)

dowolna możliwość definiowania zdarzeń eksploatacyjnych

możliwość przypisania osób odpowiedzialnych za dane zdarzenie wraz z mechanizmami ułatwiającymi szybkie odnalezienie zadań zapadalnych w najbliższej przyszłości

Przykład zapisu eklploatacji
Raport

WSZYSTKO DOSTĘPNE W PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA SPOSÓB

Wszystko wsparte przez rozbudowany system analityczno-raportowy