Przejdź do treści

Jak samodzielna autoinwentaryzacja pracowników znacznie ułatwiła inwentaryzację u jednego z czołowych graczy branży logistycznej?

26 marca 2024 Mercomp

Demokratyzacja zarządzania majątkiem: Co zyskujemy, angażując naszych pracowników w samodzielną autoinwentaryzację? Zobacz sukces dużego wdrożenia w firmie logistycznej.

Wyzwanie z Inwentaryzacją

W obliczu współczesnych wyzwań, z jakimi mierzy się branża logistyczna, polski oddział globalnego lidera stanął przed zadaniem przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia. Problem rozciągał się na wiele lokalizacji w Polsce oraz dużą liczbę pracowników. Dodatkowo sytuację komplikowała popularność pracy zdalnej. 

Scenariusz ten jest dość typowy dla dużych firm. Na szczęście można go skutecznie wspomóc odpowiednimi narzędziami. Dzięki wdrożeniu systemu Ewidencja Majątku Mercomp, firma znalazła sposób na uporządkowanie i efektywne zarządzanie majątkiem na niespotykaną dotąd skalę.

Złożoność problemu

Zadanie wymagało nie tylko precyzyjnego spisania środków trwałych i wyposażenia, ale również dokładnego przeglądu sprzętu używanego przez pracowników zarówno w biurze, jak i podczas pracy zdalnej. Wyzwaniem okazał się brak centralnej ewidencji wyposażenia oraz konieczność uzgadniania danych z systemem SAP. Potrzebne było rozwiązanie, które nie tylko usprawniłoby proces inwentaryzacji, ale także zminimalizowało zakłócenia w codziennej pracy firmy.

Automatyzacja i Technologia: Klucz do Sukcesu

Kluczem do sukcesu okazało się wdrożenie systemu Ewidencja Majątku Mercomp, wyposażonego w funkcje autoinwentaryzacji online. Ponad 1200 pracowników zostało objętych procesem, który pozwolił na dokładne spis środków trwałych i wyposażenia, jednocześnie umożliwiając ich integrację z obecnym systemem SAP.

Proces Wdrożenia

Sukces projektu był wynikiem starannie zaplanowanego procesu wdrożenia, obejmującego import danych, konfigurację bazy, a także uruchomienie systemu. Mercomp zapewnił wszechstronne doradztwo, dostarczył niezbędny sprzęt i przeprowadził szereg szkoleń online. Dzięki temu, system Ewidencja Majątku Mercomp został dostosowany do specyficznych potrzeb organizacji, zapewniając ciągłe wsparcie na każdym etapie inwentaryzacji.

Autoinwentaryzacja w Akcji

Autoinwentaryzacja online nie tylko uporządkowała informacje o sprzęcie na wyposażeniu pracowników, ale także znacznie przyspieszyła cały proces. Przez maksymalne uproszczenie procedur dla uczestników i zminimalizowanie ewentualnych wątpliwości, system zapewnił płynność i efektywność inwentaryzacji, jednocześnie umożliwiając precyzyjne monitorowanie postępów.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji już dziś

Korzyści i Efekty

Wdrożenie systemu nie tylko skróciło czas potrzebny na przeprowadzenie inwentaryzacji, ale również uprościło proces rozliczania wyników. Dzięki autoinwentaryzacji, zarządzanie majątkiem stało się bardziej optymalne, a zaangażowanie pracowników w proces przyczyniło się do zwiększenia efektywności i oszczędności czasu.

Wnioski

Odpowiednie narzędzia oraz doświadczony partner wdrożeniowy mogą znacząco usprawnić procesy zarządzania majątkiem firmy, w tym właśnie inwentaryzacji. Połączenie różnych technologii, najlepszych praktyk oraz wiedzy pozwala skutecznie zminimalizować czas oraz koszt przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.