Przejdź do treści

Skuteczne Rozliczanie Dotacji z Różnych Programów w Branży Produkcyjnej

21 marca 2024 Mercomp

Zapraszamy do poznania historii firmy z sektora mięsnego, która dzięki zaawansowanemu systemowi Ewidencja Majątku pokonała wyzwania związane z rozliczaniem dotacji. Dowiedz się, jak innowacja technologiczna stała się odpowiedzią na skomplikowaną biurokrację.

Wyzwanie z Dotacjami: Przemysłowa Innowacja Spotyka Biurokrację

W centrum naszego zainteresowania znalazła się firma z branży przemysłu mięsnego, która dzięki ciągłemu unowocześnianiu zakładów produkcyjnych i procesów, stawała się coraz silniejszym graczem na rynku. Wsparcie finansowe z różnorodnych programów rozwojowych odgrywało w tym procesie kluczową rolę. Jednakże, zarządzanie i precyzyjne rozliczanie otrzymanych dotacji zgodnie z różnymi wymogami, stało się wyzwaniem o wysokim stopniu skomplikowania, które dotychczasowy system do zarządzania środkami trwałymi nie był w stanie sprostać. Stosowane metody, oparte na arkuszach MS Excel, nie tylko były czasochłonne, ale i podatne na błędy, co zagrażało koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Przełom w Rozliczeniach: System Ewidencja Majątku

Rozwiązaniem, które umożliwiło firmie skuteczne opanowanie rozliczania dotacji, okazało się wdrożenie systemu Ewidencja Majątku Desktop. System ten zaoferował jednolitą platformę do zarządzania wszystkimi aspektami finansowymi dotacji – od amortyzacji po szczegółowe umorzenia, łącząc wymogi prawa bilansowego, podatkowego oraz specyficzne dla poszczególnych programów finansowania.

Integracja i Precyzja: Klucz do Sukcesu

Centralnym punktem wdrożenia był proces integracji danych z różnych źródeł (system księgowy, plik MS Excel) do jednolitej ewidencji, co wymagało starannego przygotowania bazy danych i jej uzgodnienia. Uzupełnieniem procesu były szkolenia dla użytkowników, realizowane zdalnie, co pozwoliło na szybkie przyswojenie nowego systemu przez zespół.

Efekty Wdrożenia: Oszczędność i Pewność

Dzięki wdrożeniu systemu Ewidencja Majątku Desktop, firma zyskała:

  • Jednolitą Ewidencję: Wszystkie rozliczenia, niezależnie od ich celu księgowego czy specyfiki dotacji, są teraz prowadzone w ramach jednego systemu.
  • Oszczędność Czasu: Znacząca redukcja czasu poświęcanego na zarządzanie i rozliczanie dotacji dzięki automatyzacji i centralizacji procesów.
  • Ograniczenie Ryzyka Błędów: Integracja danych i algorytmy systemu minimalizują możliwość popełnienia błędu, co jest kluczowe przy rozliczaniu środków współfinansowanych.
  • Łatwiejsze Rozliczenie Dotacji Wieloletnich: System zapewnia narzędzia ułatwiające śledzenie i rozliczanie dotacji przez cały okres ich trwania, co obniża ryzyko konieczności ich zwrotu.

Wnioski

Wdrożenie systemu Ewidencja Majątku Desktop okazało się być kluczowym rozwiązaniem dla firmy, umożliwiając efektywne i precyzyjne rozliczanie dotacji z różnych programów. Eliminacja pracochłonnych metod i redukcja ryzyka błędów przyczyniły się do stabilizacji finansowej firmy i umożliwiły bardziej skupione podejście do rozwoju jej działalności. Transformacja ta nie tylko usprawniła wewnętrzne procesy, ale także ustanowiła solidne fundamenty dla przyszłych działań rozwojowych, potwierdzając, że odpowiednie narzędzie technologiczne może istotnie wpłynąć na efektywność finansową przedsiębiorstwa.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji już dziś

Jeden System, wiele możliwości

System Ewidencja Majątku posiada szerokie możliwości w zakresie ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i zarządzania majątkiem. Umożliwia zamodelowanie w nim w zasadzie dowolnych potrzeb.