Przejdź do treści

Studium Przypadku: jak łatwo opanować rozliczenia wg polskich i amerykańskich standardów rachunkowości

02 kwietnia 2024 Mercomp

Odkryj, jak przedstawicielstwo światowego lidera w dziedzinie technologii wodnych zoptymalizowało zarządzanie finansami, integrując polskie i amerykańskie standardy rachunkowości dzięki systemowi Ewidencja Majątku Mercomp.

Wyzwanie

W świecie finansów, gdzie precyzja jest kluczowa, jedno z polskich przedstawicielstw światowego lidera w dziedzinie technologii wodnych, znalazło się przed wyjątkowym wyzwaniem. Firma, zobowiązana do raportowania finansowego według polskiego prawa bilansowego, podatkowego oraz zgodnie z amerykańskimi standardami (US GAAP). Musiała odnaleźć sposób na zintegrowanie tych rozbieżnych wymogów w jednolity, efektywny system. Doraźnie spółka radziła sobie ręcznie przy pomocy MS Excel. Rozwiązaniem okazało się wdrożenie systemu Ewidencja Majątku Mercomp, który pozwala na pogodzenie wielu wymagań w jednej spójnej ewidencji.

Nie tylko Kwestia Liczb

Głównym wyzwaniem było pogodzenie procesu amortyzacji środków trwałych między trzema różnymi systemami rachunkowości. Specyficzne wymagania amerykańskie, wymagające niestandardowej alokacji miesięcznej opartej o liczby dni i wskaźniki procentowe, dodatkowo komplikowały sytuację. Do tej pory spółka opierała się na pracochłonnym i błędom podatnym systemie arkuszy kalkulacyjnych MS Excel.

System, Który Zmienia Zasady Gry

Wybór padł na system Ewidencja Majątku Mercomp, który został specjalnie dostosowany do potrzeb firmy. System ten zaoferował nie tylko elastyczne zarządzanie amortyzacją zgodnie z różnymi standardami, ale także usprawnił procesy finansowe, redukując błędy i zwiększając efektywność pracy.

Droga do Sukcesu

Wdrożenie nowego systemu było procesem wymagającym, ale dzięki naszemu wsparciu i doświadczeniu (m.in. w audycie finansowym w Ernst&Young), przebiegło sprawnie i efektywnie. Import danych z różnych źródeł, integracja standardów rachunkowości i precyzyjne dostosowanie systemu pozwoliły na stworzenie spójnej i funkcjonalnej platformy. Szkolenia zdalne dla użytkowników zapewniły płynne przejście i szybkie przyswojenie nowego narzędzia.

Rezultaty Przekraczające Oczekiwania

Proces amortyzacji stał się szybszy, mniej pracochłonny i bardziej odporny na pomyłki. Co więcej, system zaoferował łatwe w obsłudze narzędzia raportowania, umożliwiając nawet bardzo szczegółową ewidencję amortyzacji i umorzeń.

Przyszłość Finansów w Nowoczesnej Technologii

To studium przypadku dowodzi, że zastosowanie odpowiednich narzędzi technologicznych może znacząco ułatwić zarządzanie finansami w międzynarodowych korporacjach. Wdrożenie systemu Ewidencja Majątku Mercomp nie tylko połączyło standardy rachunkowości w polskim oddziale globalnej firmy, ale również ustanowiło nowy standard efektywności i precyzji w zarządzaniu finansowym. Pokazuje to, jak w erze cyfryzacji, odpowiednie narzędzia mogą przekształcać wyzwania w możliwości, otwierając nowe ścieżki do sukcesu finansowego.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji już dziś