Przejdź do treści

Prosta i efektywna ewidencja środków trwałych

25 lipca 2016 Mercomp

Prosta i efektywna ewidencja środków trwałych Skuteczne zarządzanie majątkiem trwałym wymaga kompleksowego spojrzenia na wszystkie jego składniki oraz podejmowania decyzji w oparciu o sprawdzone i pewne informacje o jego kondycji. Jak tego dokonać w sytuacjach, gdy każdy z działów prowadzi własną ewidencję środków trwałych i trudno zorientować się w rzeczywistym stanie aktywów przedsiębiorstwa?

Prosta i efektywna ewidencja środków trwałych

Skuteczne zarządzanie majątkiem trwałym wymaga kompleksowego spojrzenia na wszystkie jego składniki oraz podejmowania decyzji w oparciu o sprawdzone i pewne informacje o jego kondycji. Jak tego dokonać w sytuacjach, gdy każdy z działów prowadzi własną ewidencję środków trwałych i trudno zorientować się w rzeczywistym stanie aktywów przedsiębiorstwa?

Chaotyczne zarządzanie

Prowadzenie osobnej ewidencji na własne potrzeby przez poszczególne działy firmy (m.in. administrację, IT, księgowość) może powodować chaos w zarządzaniu majątkiem. Dublujące się oznaczenia, trudność z dostępem do wiedzy, pozwalającej ocenić kondycję majątku i podjąć decyzję o zakupie lub sprzedaży poszczególnych jego składników to problemy, z którymi często borykają się przedsiębiorcy. Brak szczegółowej, kompleksowej ewidencji powoduje także trudności z dostępem do informacji (uniemożliwiając całościowe spojrzenie na majątek), jak również generuje dodatkowe koszty firmy, spowodowane koniecznością prowadzenia wielu zestawień – osobno dla każdego z zainteresowanych działów. Słaby przepływ informacji między działami przedsiębiorstwa to kolejne problemy, zmuszające przedsiębiorców do borykania się z nie zawsze sprawnym sprzętem oraz uniemożliwiając skuteczne zarządzanie majątkiem. Taka sytuacja może być przyczyną pomyłek, które niezauważone w porę mogą latami prowadzić do nietrafionych inwestycji i kolejnych błędów w zarządzaniu majątkiem.

Rozwiązanie na miarę potrzeb

Wyeliminowanie poszczególnych problemów znacznie zwiększa efektywność zarządzania majątkiem. Specjalne aplikacje komputerowe (takie jak np. program Ewidencja Majątku) pozwalają usystematyzować wiedzę i efektywnie zarządzać aktywami. Zebrane w jednym miejscu dane mogą być wykorzystywane przez wszystkie działy firmy równocześnie, zapobiegając niepotrzebnemu dublowaniu pracy i wprowadzając porządek w oznaczeniach. Łatwość identyfikacji i znalezienia poszczególnych środków trwałych sprawia, że wszystkie potrzebne informacje dostępne są od ręki, bez konieczności analizowania dokumentacji i ewidencji środków trwałych z poprzednich lat. System Ewidencja Majątku to także większe prawdopodobieństwo uniknięcia pomyłek w zaszeregowywaniu poszczególnych urządzeń oraz łatwość utrzymania ich w dobrej kondycji, dzięki możliwości monitorowania stanu, terminów serwisowania i konserwacji sprzętu.