Przejdź do treści

Koniec kłopotów ze szczegółowością rozliczania amortyzacji

25 lipca 2016 Mercomp

Koniec kłopotów ze szczegółowością rozliczania amortyzacji Otrzymana dotacja z funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstwa to duży sukces i radość. Prawdziwe problemy zaczynają się jednak przy jej wdrażaniu w życie i rozliczaniu. Konieczność prowadzenia odrębnego rozliczenia amortyzacji na potrzeby projektów potrafi spędzić sen z powiek niejednego księgowego.

Otrzymana dotacja z funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstwa to duży sukces i radość. Prawdziwe problemy zaczynają się jednak przy jej wdrażaniu w życie i rozliczaniu. Konieczność prowadzenia odrębnego rozliczenia amortyzacji na potrzeby projektów potrafi spędzić sen z powiek niejednego księgowego.

Nie tylko firmy, którym udało się otrzymać granty, ale również inne przedsiębiorstwa gubią się w zawiłościach amortyzacji. Konieczność prowadzenia ewidencji środków trwałych (a także wartości niematerialnych i prawnych) w wielu wymiarach nie ułatwiają zadania. Różnice w wymaganiach ewidencji na potrzeby podatkowe i bilansowe, niepokrywające się standardy rachunkowości w kraju i za granicą, prowadzenie rozliczeń zgodnie z przyjętymi modelami rozliczania kosztów i na potrzeby wewnętrzne oznacza konieczność prowadzenia wielu rozliczeń jednocześnie. Generują one niepotrzebne koszty pracy, a także (przy tak wielkim poziomie komplikacji) istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Przy unijnym projekcie może to oznaczać nawet wymóg zwrotu wypłaconych już transzy grantu lub wstrzymanie dalszego finansowania!

Rozwiązaniem, które uporządkuje wszystkie sposoby prowadzenia rozliczeń i pozwoli zapobiegać pomyłkom jest program komputerowy Ewidencja Majątku. Jego struktura wyklucza możliwość popełnienia błędów (program po prostu nie zapisze błędnych danych), a rozbudowane funkcje pozwalają na prowadzenie rozliczeń wielu typów amortyzacji równocześnie (m.in. tych najpopularniejszych – bilansowej, podatkowej, MSR i technicznej). Zgromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu to także ułatwiony dostęp do informacji oraz wymierne korzyści finansowe (dzięki minimalizacji czasu poświęcanego na prowadzenie ewidencji oraz mniejszej ilości pomyłek). Program pozwala na łatwe generowanie raportów oraz zestawień, z uwzględnieniem różnych kryteriów i rodzajów ewidencji. Dowolna ilość definiowanych grup klasyfikatorów (m.in. zestawienia wg źródeł finansowania, zlecenia, projektów) daje możliwość łatwego porządkowania środków trwałych i przypisywania ich do wybranych ewidencji. Program Ewidencja Majątku wyposażono również w algorytmy, które dbają o odpowiednie traktowanie zaokrągleń. Jednorazowy koszt poniesiony na zakup programu zwraca się bardzo szybko, a komfort pracy z różnymi rodzajami rozliczeń i bezbłędność w prowadzeniu ewidencji dają się odczuć już w pierwszych miesiącach pracy z Ewidencją Majątku.