Raportowanie - Program - Ewidencja Majątku - Mercomp

Raporty, zestawienia i sprawozdania

Korzystaj z łatwego i szybkiego dostępu do wszystkich potrzebnych informacji. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli dane są dostępne w bazie to powinny być również łatwo dostępne dla użytkowników oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji. Twórz również łatwo własne analizy.

Co umożliwia system?

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ANALIZY DANYCH

przeglądanie danych bezpośrednio w programie (grupowanie, filtrowanie, parametry, ukrywanie kolumn, itp.)

zestawienia „przestawne”/ różne poziomy grupowania

tabele przestawne

raporty definiowane

Różne warianty analizy danych
Tworzenie raportu

TWORZENIE WŁASNYCH RAPORTÓW

Można w łatwy sposób zapisywać swoje ulubione ustawienia poszczególnych zestawień oraz udostępniać je również innym użytkownikom. Dzięki temu praca z oprogramowaniem do ewidencji staje się jeszcze bardziej przyjazna, a znajdowanie odpowiedzi jeszcze szybsze. Każde tak przygotowane zestawienie można łatwo i szybko wydrukować lub wyeksportować np. do MS Excel.

 

System Ewidencja Majątku wprowadza mocne wsparcie dla obszaru controllingu i raportowania – dedykowane raporty oraz pulpity menedżerskie (dashboards). Ta nowa funkcja otwiera zupełnie nowe możliwości dla użytkowników naszego systemu. Więcej na ten temat na naszym blogu.

GOTOWE WYDRUKI, RAPORTY I SPRAWOZDANIA

wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów (OT, LT, itp.), raportów oraz sprawozdań

możliwość dostosowania wydruków/ zestawień do specyficznych potrzeb klienta

interaktywność raportów (nawigacja, grupowanie, przechodzenie do kolejnych, zmiana parametrów w trakcie przeglądania, itp.)

atrakcyjne formy wizualne - wykresy, pulpity menedżerskie

Różne warianty analizy danych
Eksportuj raport do wielu formatów

EKSPORT DO WIELU FORMATÓW

MS Office 2007/2019/365 (Excel, Word, PowerPoint),

PDF, XPS,

CSV, XML, TIFF, HTML, MS Excel 97-2003, MS Excel

Eksportowane dane zachowują oczywiście odpowiednie formatowanie, np. po eksporcie do MS Excel nie trzeba ich dodatkowo obrabiać, aby dane poddać dodatkowym analizom.