Wprowadź porządek w majątku i oszczędzaj!

Wykorzystaj możliwości jakie daje system do ewidencji majątku.

Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia przestanie być wyzwaniem.Ewidencja Majatku

Dlaczego warto

  • Program do inwentaryzacji obniży koszty związane z procesem spisu nawet o 85%
  • Pełna i uporządkowana wiedza o majątku i jego kondycji
  • Szczegółowość ewidencji spełniająca potrzeby wielu grup odbiorców jednocześnie
  • Istotne wsparcie dla controllingu i optymalizacji podatkowej oraz płynności finansowej
  • Gwarancja niezawodności i dostęp do serwisu

Zobacz więcej

Możliwości systemu

Ewidencja

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku. Amortyzacja i umorzenia bardzo szczegółowo.

Prowadź rozbudowaną ewidencję oraz naliczaj amortyzację w wielu wymiarach w wielu poziomach

Inwentaryzacja majątku

Inwentaryzacja środków trwałych, wyposażenia przy wykorzystaniu kodów kreskowych, czytników i kolektorów danych. Szybko i łatwo.

Łatwo i szybko pozyskaj wiedzę o bieżącym stanie majątku

Zarządzanie

Eksploatacja, serwis, gwarancje, załączniki, dokumenty powierzenia mienia i wiele innych funkcji ułatwiających codzienne zarządzanie majątkiem

Ułatw sobie zarządzanie majątkiem firmowym na wielu różnych polach

Raportowanie

Sprawozdania, zestawienia i raporty.

Zyskaj łatwy i szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. Twórz również własne analizy i raporty

Integracja

Integracja z istniejącymi systemami

Zintegruj rozwiązanie z istniejącą infrastrukturą. Korzystaj z nowoczesnych rozwiązań

zobacz więcej

Przejrzysty i przyjazny system. Prowadzenie równolegle ewidencji środków trwałych czy wyposażenia na różne potrzeby (bilans, CIT, projekty EU) przestało być udręką.