Przejdź do treści

Raporty, zestawienia i sprawozdania

Korzystaj z łatwego i szybkiego dostępu do wszystkich potrzebnych informacji. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli dane są dostępne w bazie to powinny być również łatwo dostępne dla użytkowników oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji. Twórz również łatwo własne analizy.

Co umożliwia system?

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ANALIZY DANYCH

 • przeglądanie danych bezpośrednio w programie (grupowanie, filtrowanie, parametry, ukrywanie kolumn, itp.)
 • zestawienia „przestawne”/ różne poziomy grupowania
 • tabele przestawne
 • raporty definiowane

TWORZENIE WŁASNYCH RAPORTÓW

Można w łatwy sposób zapisywać swoje ulubione ustawienia poszczególnych zestawień oraz udostępniać je również innym użytkownikom. Dzięki temu praca z oprogramowaniem do ewidencji staje się jeszcze bardziej przyjazna, a znajdowanie odpowiedzi jeszcze szybsze. Każde tak przygotowane zestawienie można łatwo i szybko wydrukować lub wyeksportować np. do MS Excel.

System Ewidencja Majątku wprowadza mocne wsparcie dla obszaru controllingu i raportowania – dedykowane raporty oraz pulpity menedżerskie (dashboards). Ta nowa funkcja otwiera zupełnie nowe możliwości dla użytkowników naszego systemu. Więcej na ten temat na naszym blogu.

 

GOTOWE WYDRUKI, RAPORTY I SPRAWOZDANIA

 • wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów (OT, LT, itp.), raportów oraz sprawozdań
 • możliwość dostosowania wydruków/ zestawień do specyficznych potrzeb klienta
 • interaktywność raportów (nawigacja, grupowanie, przechodzenie do kolejnych, zmiana parametrów w trakcie przeglądania, itp.)
 • atrakcyjne formy wizualne – wykresy, pulpity menedżerskie

EKSPORT DO WIELU FORMATÓW

 • MS Office 2007/2019/365 (Excel, Word, PowerPoint),
 • PDF, XPS,
 • CSV, XML, TIFF, HTML, MS Excel 97-2003, MS Excel
 • Eksportowane dane zachowują oczywiście odpowiednie formatowanie, np. po eksporcie do MS Excel nie trzeba ich dodatkowo obrabiać, aby dane poddać dodatkowym analizom.

Raportowanie można uzupełnić o różne schematy automatyzacji, patrz też: